Hong Kong Society of Herpetology Foundation
香港兩棲及爬行動物保育基金
香港兩棲及爬蟲協會

慈善機構 91/9058
Charitable Organization
搜尋 Search
主選單 Main Content

盤踞海邊 10 呎蛇遭制服

人氣3269

盤 踞 海 邊 10 呎 蛇 遭 制 服
人 蟒 大 戰 一 分 鐘


一 條 大 蟒 蛇 昨 趁 天 氣 回 暖 , 在 香 港 仔 華 貴 村 對 開 海 邊 曬 太 陽 , 警 員 接 報 在 旁 戒 備 。

【 本 報 訊 】 雖 然 明 日 才 到 驚 蟄 , 但 一 條 長 達 10 呎 的 大 蟒 蛇 昨 已 趁 天 氣 回 暖 , 在 香 港 仔 華 貴 對 開 海 邊 曬 太 陽 。 警 方 接 報 到 場 , 發 現 該 條 蟒 蛇 離 奇 地 被 膠 布 纏 頭 部 , 但 仍 能 張 牙 吐 舌 , 十 分 嚇 人 。 警 方 召 來 「 蛇 王 」 經 一 番 搏 鬥 將 牠 制 服 , 轉 交 漁 護 署 處 理 。 記 者 : 羅 日 昇

現 場 為 華 貴 對 開 雞 籠 灣 岸 邊 防 波 堤 , 昨 午 1 時 許 , 有 民 見 一 條 長 10 呎 , 直 徑 近 呎 大 蟒 蛇 在 堤 壩 邊 大 石 上 盤 成 蛇 餅 , 雖 然 頭 部 被 膠 布 纏 , 但 間 中 仍 張 開 大 口 , 露 出 尖 牙 及 舌 頭 , 民 報 警 。 警 方 到 場 , 一 方 面 準 備 好 運 蛇 鐵 籠 , 一 方 面 電 召 蛇 王 陳 振 福 到 場 。
不 久 , 手 持 4 呎 長 連 鐵 枝 的 陳 到 達 , 他 以 為 此 蛇 容 易 對 付 隨 即 走 近 蟒 蛇 身 邊 , 雙 手 握 住 蛇 頸 試 圖 將 牠 扯 入 準 備 好 的 布 袋 內 , 但 蟒 蛇 力 大 非 常 , 全 身 不 斷 擺 動 與 他 搏 鬥 。 人 蛇 大 戰 隨 即 展 開 。 在 旁 警 長 見 狀 立 即 用 腳 踩 住 蛇 尾 , 減 低 其 活 動 能 力 , 結 果 經 一 分 多 鐘 爭 鬥 , 蟒 蛇 被 塞 入 布 袋 再 推 進 鐵 籠 , 由 多 名 警 員 將 鐵 籠 抬 走 , 交 漁 護 署 處 理 。 蟒 蛇 在 港 屬 受 保 護 動 物 , 料 稍 後 會 被 放 歸 大 自 然 。
蛇 王 陳 事 後 對 要 花 一 番 努 力 才 能 將 蟒 蛇 制 服 說 : 「 呢 條 係 緬 甸 蟒 , 仲 百 斤 重 , 好 大 力 , 估 佢 有 過 百 歲 呀 , 捉 佢 真 係 要 鬥 智 鬥 力 … … 」


蟒 蛇 頭 部 被 膠 布 纏 , 原 因 不 明 。


蛇 王 被 召 到 場 , 經 一 番 角 力 後 , 終 將 蟒 蛇 制 服 。 羅 日 昇 攝


數 名 警 員 將 裝 有 蟒 蛇 的 大 鐵 籠 抬 走 。


去 年 西 貢 蛇 吞 羊

據 資 料 稱 , 10 呎 蟒 蛇 屬 中 等 類 別 , 一 般 壽 命 約 20 年 , 在 香 港 只 有 緬 甸 蟒 一 種 , 每 年 驚 蟄 後 出 來 活 動 , 初 夏 尤 為 活 躍 。 去 年 5 月 26 日 , 西 貢 井 欄 樹 曾 出 現 一 條 大 蟒 蛇 將 一 頭 小 黑 羊 活 活 纏 死 , 然 後 將 之 吞 下 再 吐 回 羊 頭 , 十 分 可 怖 。
據 華 貴 居 民 說 , 他 們 不 時 都 在 海 邊 見 過 大 蟒 蛇 , 並 曾 見 過 流 浪 貓 被 吞 噬 。 平 日 有 很 多 民 會 到 海 邊 釣 魚 , 甚 至 有 人 在 該 處 海 邊 游 泳 , 「 如 果 有 蛇 石 罅 捐 出 , 就 大 件 事 啦 ! 」


本 港 常 見 蟒 蛇 簡 介

品 種 : 緬 甸 蟒

身 形 : 最 長 20 呎 , 重 40 多 公 斤 , 壽 命 約 20 年

分 佈 : 西 貢 、 大 埔 、 港 島 和 大 嶼 山

攻 擊 能 力 : 有 利 齒 但 無 毒 性 , 粗 壯 身 軀 可 將 獵 物 纏 絞 至 窒 息 而 死 , 再 吞 入 腹 中

資 料 來 源 : 《 蘋 果 》 資 料 室

轉載自: 蘋果日報 2008年3月4日
http://appledaily.atnext.com/template/apple/art_main.cfm?iss_id=20080304&sec_id=4104&subsec_id=11867&art_id=10823916


人氣3269

Copyright (c) Hong Kong Society of Herpetology Foundation Ltd. All rights reserved.