Hong Kong Society of Herpetology Foundation
香港兩棲及爬行動物保育基金
香港兩棲及爬蟲協會

慈善機構 91/9058
Charitable Organization
搜尋 Search
主選單 Main Content

龜背刻字放生變殺生

人氣2473

殼 現 裂 痕   細 菌 入 肺   人 道 毀 滅
龜 背 刻 字 放 生 變 殺 生


【 本 報 訊 】 放 生 變 殺 生 ! 最 近 有 「 善 心 」 人 士 放 生 積 德 時 , 在 綠 海 背 刻 上 「 放 生 」 兩 字 , 結 果 嚴 重 傷 害 綠 海 肺 部 功 能 , 最 終 要 人 道 毀 滅 。 有 關 注 生 態 人 士 批 評 , 市 民 對 放 生 謬 誤 眾 多 , 保 護 生 態 意 識 薄 弱 , 如 把 淡 水 魚 放 出 大 海 , 「 真 係 愚 蠢 到 咁 ! 」 漁 農 自 然 護 理 署 呼 籲 市 民 , 不 應 隨 意 進 行 放 生 活 動 。   記 者 ︰ 黃 嘉 寶

漁 護 署 濕 地 及 動 物 護 理 主 任 張 家 盛 表 示 , 今 年 9 月 29 日 接 到 市 民 報 告 , 指 於 沙 田 城 門 河 發 現 一 隻 綠 海 吃 力 地 漂 游 , 多 人 將 牠 抬 到 陸 地 後 , 卻 發 現 殼 上 清 晰 刻 上 「 放 生 」 兩 字 , 海 洋 公 園 獸 醫 立 即 施 救 , 但 奄 奄 一 息 的 綠 海 多 個 器 官 嚴 重 感 染 , 造 成 更 大 傷 害 的 是 那 「 放 生 」 疤 痕 。
炮 彈 魚 會 咬 爛 珊 瑚

張 家 盛 說 : 「 好 多 人 以 為 烏 個 殼 唔 會 影 響 到 佢 健 康 , 但 佢 鑿 位 置 正 係 肺 部 附 近 。 」 況 且 , 若 殼 出 現 裂 痕 , 細 菌 會 從 該 處 入 侵 身 體 , 造 成 感 染 , 嚴 重 影 響 綠 海 存 活 率 。 到 了 10 月 2 日 , 牠 被 施 行 人 道 毀 滅 。
本 港 放 生 活 動 熾 熱 , 多 個 佛 組 織 每 月 均 舉 辦 放 生 活 動 , 又 提 供 網 上 報 名 , 規 模 由 幾 十 人 至 數 百 人 不 等 , 也 有 個 別 市 民 自 行 放 生 動 物 。 但 其 實 放 生 與 殺 生 , 往 往 是 一 線 之 差 。
生 態 育 及 資 源 中 心 總 監 程 詩 灝 批 評 , 市 民 對 生 態 了 解 不 足 , 「 本 身 放 生 唔 係 大 問 題 , 問 題 係 出 於 人 揀 物 種 同 放 生 地 點 」 , 他 舉 例 , 西 貢 海 域 常 舉 行 放 生 活 動 , 放 生 的 炮 彈 魚 會 咬 爛 珊 瑚 ; 又 有 人 放 生 熱 帶 魚 、 緬 甸 蟒 蛇 及 只 出 沒 於 南 美 洲 的 鱷 , 「 呢 非 原 生 品 種 食 量 好 大 、 繁 殖 速 度 好 強 , 最 終 控 制 番 、 甚 至 淘 汰 本 地 原 生 品 種 。 」

大 海 未 必 適 合 龍 躉

放 生 者 也 往 往 將 不 合 適 的 品 種 於 不 適 當 的 地 方 放 生 , 世 界 自 然 基 金 會 海 洋 環 境 保 護 主 任 朱 炳 盛 舉 例 稱 , 不 少 人 喜 歡 將 20 至 40 公 斤 的 龍 躉 在 大 海 中 心 放 生 , 「 佢 未 必 可 以 海 中 心 生 存 , 因 為 佢 最 需 要 石 隙 捐 , 海 中 心 未 必 有 。 」 又 有 人 放 生 鯊 魚 , 但 「 未 出 到 海 已 半 死 」 。
漁 護 署 呼 籲 市 民 不 應 隨 意 進 行 放 生 活 動 ; 又 提 醒 市 民 不 應 放 生 及 捕 捉 動 物 , 最 終 導 致 動 物 受 苦 死 亡 。此新聞由香港兩棲及爬蟲協會報導,轉載:
http://appledaily.atnext.com/template/apple/art_main.cfm?iss_id=20061115&sec_id=4104&subsec_id=11867&art_id=6518547
人氣2473

Copyright (c) Hong Kong Society of Herpetology Foundation Ltd. All rights reserved.