Hong Kong Society of Herpetology Foundation
香港兩棲及爬行動物保育基金
香港兩棲及爬蟲協會

慈善機構 91/9058
Charitable Organization
搜尋 Search
主選單 Main Content

本會感謝 2010年 各熱心人士捐款 Year 2010 Donation/Donor List

人氣1614

以下是 2010年 各熱心人士捐款給本會的列表,如有錯漏,

敬請原諒,並可電郵至 admin@hkherp.org 更改。

多謝各位幫助本會,令本會能持續幫助兩棲及爬行動物。

 
 
 
 
 
日期
 
付款人
 
 HKD
15/1/2010
 
Chu Chi Man
 
        30.00
25/1/2010
 
無名仕
 
     1,000.00
5/2/2010
 
CASH
 
     2,851.00
6/2/2010
 
CASH
 
     6,004.10
7/2/2010
 
CASH
 
     4,710.00
10/2/2010
 
無名仕
 
     1,000.00
3/3/2010
 
CHAN YEE MING
 
       200.00
5/3/2010
 
Cash
 
         7.00
8/4/2010
 
SO Yuk Lan
 
      300.00
24/4/2010
 
Cash
 
     1,490.00
24/4/2010
 
Sharon Chan
 
       400.00
25/4/2010
 
Cash
 
     4,196.00
25/4/2010
 
Cash
 
       318.10
25/4/2010
 
Cash
 
       986.00
12/5/2010
 
LO Wing Kei
 
       100.00
13/7/2010
 
CHAN Ying Wah
 
       100.00
16/7/2010
 
FUNG Ka Lok Leslie
 
       200.00
19/7/2010
 
WONG Wai Kwan
 
       100.00
20/7/2010
 
LEE Yuen Yi
 
       500.00
31/7/2010
 
無名仕
 
       300.00
3/8/2010
 
無名仕
 
       130.00
23/8/2010
 
無名仕
 
       100.00
23/8/2010
 
無名仕
 
       100.00
30/8/2010
 
LEE WING CHUNG, William
 
       500.00
30/8/2010
 
LEUNG MAN WA
 
       200.00
31/8/2010
 
Sharon Chan
 
       400.00
31/8/2010
 
無名仕
 
       100.00
31/8/2010
 
Cindyfan
 
       800.00
31/8/2010
 
Mandy Wan
 
       500.00
1/9/2010
 
無名仕
 
       300.00
1/9/2010
 
無名仕
 
        90.00
1/9/2010
 
無名仕
 
       300.00
2/9/2010
 
無名仕
 
       300.00
2/9/2010
 
無名仕
 
        50.00
3/9/2010
 
無名仕
 
       500.00
3/9/2010
 
朱子文
 
       100.00
3/9/2010
 
Asuka
 
       400.00
3/9/2010
 
萬雄偉
 
       300.00
6/9/2010
 
Yang Chui Hung
 
       600.00
7/9/2010
 
maggie828
 
       500.00
7/9/2010
 
SO Yuk Lan
 
       300.00
15/10/2010
 
Cash
 
       100.00
19/10/2010
 
Cash
 
       150.00
19/10/2010
 
Jane Chow
 
     1,000.00
3/11/2010
 
KO Siu Ping
 
       100.00
4/11/2010
 
無名仕
 
       400.00
9/11/2010
 
無名仕
 
       100.00
28/12/2010
 
Mickiy Lam
 
       500.00
28/12/2010
 
Ms Sai-Guai & Mr. Dai-Guai
 
100.00
28/12/2010
 
Michael Tuen
 
       200.00
 
 
Total
 
   34,012.20

 

 

人氣1614

Copyright (c) Hong Kong Society of Herpetology Foundation Ltd. All rights reserved.