Hong Kong Society of Herpetology Foundation
香港兩棲及爬行動物保育基金
香港兩棲及爬蟲協會

慈善機構 91/9058
Charitable Organization
搜尋 Search
主選單 Main Content

本會感謝 2009年 各熱心人士捐款

人氣1531

以下是 2009年 各熱心人士捐款給本會的列表,如有錯漏,敬請原諒,並可電郵至 admin@hkherp.org 更改。

多謝各位幫助本會,令本會能持續幫助兩棲及爬行動物,以下大部份善款已作動物醫療開支。

 

12/2/2009 Leung Mei Yan 300
13/2/2009 Fung Yuk Kit 500
27/5/2009 Fung Yuk Kit 500
28/8/2009 梁倬源 90
31/8/2009 Seto Shuk Yee 2000
9/9/2009 Leung Mei Yan 500
11/9/2009 Tin Lok Lo 1000
11/9/2009 Tuen Kwok Leung 300
12/9/2009 Mok Hoi Yu 100
14/9/2009 Chan Kristy Chi 150
14/9/2009 Fung Yuk Kit 1000
14/9/2009 Seto Shuk Yee 3000
14/9/2009 So Yuk Lan 300
16/9/2009 Chan Yee Ming 500
18/9/2009 Lap Cheung Chai 100
18/9/2009 Wan Fung King 500
18/9/2009 Maggie828 1000
29/10/2009 Leung Siu Yi 200
18/11/2009 Tuen Kwok Leung 200
19/11/2009 無名氏 100
27/11/2009 無名氏 200
1/12/2009 無名氏 1000
2/12/2009 無名氏 500
3/12/2009 Maggie828 500
3/12/2009 So Yuk Lan 300
16/12/2009 Cheung Yuen Yee 500
24/12/2009 無名氏 500
24/12/2009 無名氏 300
29/12/2009 無名氏 200
  總共 16340
     

人氣1531

Copyright (c) Hong Kong Society of Herpetology Foundation Ltd. All rights reserved.