Hong Kong Society of Herpetology Foundation
香港兩棲及爬行動物保育基金
香港兩棲及爬蟲協會

慈善機構 91/9058
Charitable Organization
搜尋 Search
主選單 Main Content

柴灣公園救龜事件

人氣9561

鳴謝:

義工(記事及撰文):bblung

義工(公園救龜):Kenis, Michael, 龜中密友

義工(整體策劃): bblung, 安東尼

義工(送龜去診所):Wagon, 昌仔

義工(後期照料龜隻及事後跟進):Kenis, Michael, 龜中密友, bblung, 安東尼, Andrew, 白色龜仔, *還有其他人會陸續加入*

柴灣公園的 林經理、清潔公司的主管 蔡先生 及 清潔公司的所有員工

獸醫:土瓜灣動物醫院 Dr. Terry Yu

 

大約九月中, 家住柴灣經常去公園看龜的龜友 Kennis 向我說發現一隻疑似有鈎繫著嘴角的巴西龜在公園水池堙C  本人著 Kennis 可否影相及求證, 但過後半個月都看不見該龜隻。  直至十月初, 終於再發現該龜隻, 於是本人便相約 Kennis 去柴灣公園走一趟, 結果看到的是一隻成體巴西龜, 咀角被一個鈎繫著,  魚絲已斷, 正在石上曬太陽, 情況令人心酸, 但無從知道該龜隻是被遺棄前或之後被鈎著。

另外亦都發現有少量龜隻, 被遺棄在公園內的一個瀑布池, 而瀑布池的水力太猛, 完全不適合龜隻生存。  本人影了數張照片, 即聯絡香港兩棲及爬蟲協會, 並同意協會應與柴灣公園聯絡, 希望公園方面可以配合, 捕捉該龜隻, 令龜龜有機會接受醫治及將在瀑布池的龜隻移往適當的水池。  經聯絡後, 公園方面的 林經理 亦同意盡量協助, 但因池太大, 要捕捉該龜隻絕不容易, 所以 林經理 亦提議下次洗池, 與本會聯絡, 希望協會可以提供協助。

而其間,本人及 Kennis 都有不定時去公園,看看有沒有其他龜隻有此問題及希望可以看到該隻被鈎繫著嘴的紅耳龜若在池邊附近,可以通知職員立刻帶走。  但可惜,每次見到牠,都是在池中央的石上,根本捉不到。

十一月二十日,收到龜友 Kennis 消息,公園正在洗池,將池中的龜隻及魚,全移轉到較細小的模型船池,而大池開始清洗,但之前收不到 林經理 的電話。  本人十一月二十二日往公園查看,  發覺大池已清洗乾淨, 再往模型船池看到龜隻被妥善安放在該處, 並圍起不讓市民接近, 很感激公園的細心。 但很可惜找了很久, 都看不見該隻紅耳龜。  但本人另有發現, 就是正在石上曬太陽的龜堆中有一條很長的魚絲, 本人記得先前發現的紅耳龜的鈎是沒有魚絲的, 便覺得事不尋常, 可能有多過一隻龜, 被魚鈎繫著。  而最後亦都發現其中一隻水魚, 亦被鈎繫著嘴。

 

 

 

柴灣公園

少量龜隻被遺棄在公園內的一個瀑布池

 
     

 

有鈎繫著嘴角的巴西龜

也發現有其他龜隻嘴中有魚絲

 

 

 

 

水池清洗完成後,龜隻被放回原池時, 是唯一機會可以捕捉該龜隻及查證是否有其它龜隻有此問題, 於是星期一早上, 便再致電公園 林經理 , 提出協會希望藉此機會, 可以找出有多少龜隻有此問題, 而 林經理 亦說會向清潔公司了解時間表, 再同協會聯絡及安排時間。  星期二早上, 接到 林經理 電話, 說明放龜回池已安排在星期三早上十時開始, 本人便立即聯絡協會 安東尼 , 希望時間緊迫下, 可以找到人手幫忙。  但因時間太趕, 很多有心人也來不切向公司請假或騰出時間, 但最後仍能找到義工 Kennis、Michael 和 Maggie(龜中密友)  幫手。

十一月二十五日, 早上九時三十分, 三位義工到達柴灣公園, 在林經理安排下, 義工們可以在池邊觀察, 終於找到嘴被鈎繫著的兩隻紅耳龜及一隻水魚。 清潔公司亦安排龜隻放回原池前,給義工為已安放在竹籮的龜隻作簡單檢查。  義工們亦著本人記得多謝清潔公司每一位員工的細心及善心, 因為員工們都是很小心翼翼的捕捉每隻龜隻, 沒有拋龜/掟龜的情況出現。  另外, 清潔公司亦安排一名員工, 一隻一隻的從義工手中, 接過被檢查過的龜隻, 並小心地從新放入水池。  這份細心安排, 實在要多謝公園的 林經理、清潔公司的主管 蔡先生 及清潔公司的所有員工, 當然亦不能少了協會的三位義工, 因為當時是有過百隻龜隻呢! 

 

 

 

 

 保守估計這公園內有過百被人遺棄的龜隻

 義工們正初步檢查龜隻健康

 

 

 

 

 

 

 

 X 光顯示了魚鈎的位置

 

   

在檢查當中, 義工們為有少許受傷但問題不大的龜隻, 塗藥並放回龜池。 而將大約數十隻認為健康比較有問的龜隻,如失明、眼發炎、爆殼、開口呼吸等, 經公園同意下, 先行拿走, 並於完全康復後, 若無人收養, 便回放回公園的水池。 
兩爬協會人員接到義工的電話後, 立即安排先接走被魚鈎繫著的兩隻紅耳龜及一隻水魚, 並即日安排送往土瓜灣動物醫院作初步檢查。  水魚已即晚接受了移除魚鈎的手術, 而另外二隻紅耳龜, 亦被安排照了X-ray。  由於2隻紅耳被鈎的情況比較嚴重, 所以Dr. Terry 要先仔細研究再向協會說明才進行手術, 而協會亦會更新消息給龜友們。

 
   
 
   

由於資源短缺,協會一般只會接收較細而健康的個體作領養用途。這次時間緊迫,在沒有猶豫下我們還救了其他有問題的龜隻,我們會暫養牠們一段時間,待牠們完全康復後, 若無人收養, 便回放回公園的水池。由於大部份個體比較大,我們已有心理準備,牠們能被領養的機會並不高。

 
   

後記

是次安排時間雖然緊迫, 未能先作出妥善的人手及程序的安排, 但我們已經做到, 讓政府知道有組織是願意為龜隻出一分力及龜隻問題也有市民會關注的。義工幫手當日, 在場亦都聽到有街坊說, 不時看見有人在水池用魚鈎釣魚, 可能龜隻誤咬魚餌而導致龜隻受傷, 而街坊亦說不應在公園做此活動。 此事, 協會亦會向公園和康文署反映, 希望可以加強巡邏或在當眼處加貼多些告示等。 

而我們亦願意看到的, 是協會將此事刊登於討論區, 得到很多龜友的回應。  包括有龜友願意再有同類活動, 出席幫手。 又有龜友知道協會缺乏寄養家庭, 很樂意出手相助。 亦都收到有龜友評估自己的能力後, 願意收養龜隻或幫忙找其他人收養。  我們樂於見到每人行出一少步, 便可以幫很大的忙, 雖知協會由幹事至義工, 都是工餘或課餘時間幫手, 實在雖要集合大家的力量, 去把事情做得更好。

更希望的,就是市民不應遺棄龜隻,因為牠們很大可能會被人道毀滅,或受到不必要的傷害。

 
   
其他相片分享:  
www.hkherp.org/modules/xcgal/thumbnails.php?album=79  

 

 

 

 

 

 

 

將軍澳新都城二期商場救龜事件

人氣2376

 

義工(記事及撰文):安東尼

 

在 09年5月23日世界愛龜日當天,本人經過將軍澳新都城二期商場的龜池,竟發現水池中有一隻緬甸陸龜(Indotestudo elongata),香港稱為黃頭陸龜。

牠的龜殼浮於水面,而頭部浸在水中。有些市民說牠已死了,我知這隻是陸龜,所以即時拿起牠,查看是否死了。

我拿起牠後,牠即時從口中流出了很多水,我就知牠仍生存。

 

當天商場已關了部份燈,照明不足下而用手機影的相片,

當時龜隻已無力掙扎,不知浸了水多久。

當時在場也有另一位市民,他也有飼養陸龜,

因當時我手中拿了很多東西,已經沒有手拿龜回家,所以龜隻給他照顧,這相片是他影的。

   
   

09年11月中,再發現商場龜池中有一隻黃喉擬水龜(Mauremys mutica),一般俗稱石金錢。

我幾次經過也看到牠在同一位置上,牠倚靠那白色圍欄而不動。由於這次龜隻離本人較遠,所以索性直接向商場說明會拿走這龜作領養用途,

並介紹本會的領養計劃,而商場當晚的負責人張先生(Mr. Isaac Cheung)也表明這龜並不屬於他們,那是市民遺棄的,

所以十分支持我們拿走牠作為領養用途。在此感謝張先生的幫助和商場員工幫我們用魚網捉龜,我一點也沒有濕就能救此龜。

 
   
   
這兩種龜也是 CITES 附錄II 的受保護品種,市民不但沒有加以愛護,還胡亂遺棄動物在一個不適合的環境中,這和虐待與謀殺是沒有太大分別。  
   

 

紅耳龜 Lucky 奮鬥及治療經過

人氣6582

本會在09年8月接收了一隻雌性成體紅耳龜/巴西龜,當我們第一次看見牠,心中是有點害怕,害怕是因為我們也不習慣照顧這樣受傷的龜,如圖:

   

我們上手看過牠後,那害怕的心情很快消失,但另一種心酸的感覺又湧上心頭。直到目前為止,我們也不太肯定牠是怎樣受傷的,因為我們接收龜隻後,已不能再與舊飼主接觸,想再問多和清楚一點也不能。

我們接收牠後,幹事們評估牠能否康復、能否再給市民領養、如何能令牠在外觀上好看一點?經我們評估後,牠沒有生命危險,某程度上牠還算健康,四肢能動、能吃能排便,但近後腳的背甲已斷裂,即使現在沒有生命危險,將來也潛在極大危機,因為左右斷裂部份已經壞死,而且一邊高一邊低,這是沒有機會能自行癒合的,若將來一經碰撞,就有可能整塊背甲掉下,所以我們決定找獸醫幫助。

 

經大家商討和醫生診斷後,我們決定幫牠做龜殼修補,

但背甲斷裂而形成出來的隙縫還藏有很多菌,所以做

手術前必須將菌清除或減少。

我們每天也幫牠滴 Povidone iodine solution 10%  和

塗上 Silver Sulphadiazine 來消炎殺菌,同時每隔兩至

三天幫牠打抗生素 Baytril 和 Fortum,直至整個療程完

成為止。

左下圖是自製的打針台(其實只是兩個膠盆 ^^ ),用它後

除了不會被龜爪所傷外,龜尿也不會四散,一個人也能

幫比較大的龜隻打針。

   

這角度看應該會比較清楚,大紅圈的背甲斷裂將在

手術中連接,而小紅圈的碎背甲也會移除,避免阻

礙新的背甲生長。

 

Lucky 將進行手術,將管道插入呼吸氣道,因這次手

會用氣體麻醉。

這泵將為 Lucky 打氣,除了精神上的打氣外,還會幫

牠呼吸和送上麻醉劑。人呼吸時,肺自己是不會動

,它是靠著胸腔的擴張、收縮,而胸腔運動又是由橫

、和肋間肌帶動的。可是,龜是沒有橫膈膜的,

牠被麻醉後是不能自己呼吸的,所以那泵也會送上氧

氣。

 清洗傷口後,並接上機器來看心電圖。
 正移去背甲碎片。

碎片移去後,準備做斷塊連接手術。因斷塊邊緣組織

已壞死,所以必須移除。

移除後的樣子,我們能看到健康的組織。
鑽孔裝上不鏽鋼鏍絲,鏍絲用來作定位。

鏍絲定位後,再拉線連接左右兩邊斷塊,斷塊將來

繼續生長,左右兩邊會自動連接在一起。


Lucky 正留院中,我們去探望牠時影了幾張相,牠被

敷上了一些 Manuka Honey,避免組織太乾而壞死,

同時也能復原得更快。

   
我們知道 Lucky 康復是需要比較長的時間,牠受傷面積這麼大,能夠生存至今,已算是奇蹟,但這奇蹟除了牠自己努力外,也需要和我們一同創造。
 
   
個案跟進和撰文:安東尼
獸醫鳴謝:土瓜灣動物醫院 Dr. Terry Yu
 
   
   

若你也想幫助 Lucky 或其他正在醫治的兩棲及爬行動物,可捐助我們!

捐款港幣$100元或以上,將獲發正式收據以作扣稅之用。

www.ird.gov.hk/cgi-bin/ird/ach/search.cgi

銀行戶口捐款: 香港上海匯豐銀行  戶口號碼:178-885463-838

支票捐款:劃線支票抬頭請寫 「香港兩棲及爬行動物保育基金有限公司」 或「HKHERP」

 

被遺棄的雞蛋仔 - 蘇卡達/盾臂陸龜

人氣4801

 

 

09年4月 香港兩棲及爬蟲協會 接收了一隻被遺棄的蘇卡達/盾臂陸龜,名為雞蛋仔,回來時大約有2.8Kg。

 

雞蛋仔被發現的經過是這樣的,有一位租客失蹤了兩個多月,屋主仍無法聯絡,唯有報警撬門入屋。入屋後發覺全屋有二十多隻龜,在沒人照顧下全數死亡,屋內惡臭非常,唯一令人驚奇的,就是還有一位生還者,那便是雞蛋仔了。以我們所知,牠最少兩個月以上沒有進食,在缺少水和食物的情況下,能生存已是奇蹟。

當本會收到消息後,第一時間去接手這個個案,但我們無法相信眼前身形這麼大的龜,很可憐並瘦至令人婉惜。牠毫無氣力、底甲很軟和眼睛凹陷等問題,雖未死亡,但其實離死亡已不遠。

 

http://www.hkherp.org/modules/xcgal/albums/userpics/2219650.jpg

http://www.hkherp.org/modules/xcgal/albums/userpics/2219655.jpg

上圖為接手時的雞蛋仔

 現在已是8月,不經不覺帶了牠回家作暫養已四個多月,可以做的我已有做,早晚浸水,隔日強行餵食,但結果也是沒有明顯的改善,狀態還很反覆!雖然已有食物放進體內,但仍很少看到大便,我擔心結石和寄生蟲問題,所以決定帶牠去獸醫處照X光及化驗糞便。幸運地,結果是沒有結石,但有很多寄生蟲,牠們會吸收雞蛋仔的營養而令牠長不出肉來,所以我們幫牠杜蟲。希望牠可以捱過這一關!現在我每天也給牠一支10ML草粉和幫牠浸水,9月頭再去獸醫處覆診。

http://www.hkherp.org/modules/xcgal/albums/userpics/2219699.jpg
在X光中看不到任何陰影,証明沒有結石。

http://www.hkherp.org/modules/xcgal/albums/userpics/2219671.jpg
顯微鏡下的寄生蟲

http://www.hkherp.org/modules/xcgal/albums/userpics/2219680.jpg
杜蟲時的過程

到了覆診的日子,獸醫說牠重了0.2Kg,雖有改善,但還是不太理想。由於每日強行餵食會對龜產生壓力,所以獸醫建議插胃喉,希望可以提供多些營養,經麻醉插喉手術後,醒回來的時間要比其他龜龜較慢,那可能是肝臟有問題而不能有效地分解麻醉藥,所以必須留院觀察。

http://www.hkherp.org/modules/xcgal/albums/userpics/2324232.jpg
強行餵食的工具及草粉

http://www.hkherp.org/modules/xcgal/albums/userpics/2322127.jpg

胃喉手術過程

http://www.hkherp.org/modules/xcgal/albums/userpics/2322148.jpg
麻醉後醒過來的雞蛋仔

直到目前為止,雞蛋仔已有3.7 Kg了,比起早期只有2.8Kg,已有約1Kg進帳。我作為牠的暫養者,雖然經常感到擔心和心痛,但我仍無悔能照顧牠,希望能見牠健健康康地長大!

個案跟進和撰文:Wagon

獸醫:土瓜灣動物醫院 Dr. Terry Yu


香港兩棲及爬蟲協會 會承擔雞蛋仔全部醫藥費用,
若你也想幫助雞蛋仔或其他正在醫治的兩棲及爬行動物,可捐助我們!

捐款 100 元以上,可憑本會收據在港退稅。

www.ird.gov.hk/cgi-bin/ird/ach/search.cgi

銀行戶口捐款: 香港上海匯豐銀行  戶口號碼:178-885463-838
支票捐款:劃線支票抬頭請寫 「香港兩棲及爬行動物保育基金有限公司」 或「HKHERP」

後記:

雞蛋仔麻醉插喉手術後,牠雖曾醒回來,但病情還是反覆,所以我們決定留牠在獸醫處直至病情好轉,可惜,牠始亂終棄敵不過病魔,一路好走。

由於雞蛋仔是患有代謝性的骨骼營養不良症 MBD (Metabolic Bone Disease),而且牠的故事還在我們心中,我們決定會留下牠的龜殼作教育用途,作為一個不良飼養、主人不負責任的一個壞例子。

雞蛋仔在彩虹橋上會感受到大家的愛,更要多謝曾經捐助我們的朋友,我們會繼續努力去幫助其他有需要的兩棲及爬行動物。
有你們的鼓勵,令我們信念更強壯,請大家支持本會!
 

 

09年6月20日 - 鳳德公園救龜事件

人氣2322
記事及撰文:bblung

09年6月20日晚上有龜友通知,兩爬會員”龜bb”於6月18日在兩爬的收養區留言,在黃大仙的鳳德公園,有一隻巴西龜被遺棄在一個瀑布池內,而“龜bb”由公園管理員口中得悉,該隻“巴西龜” 被遺棄在該處已有一個星期,而瀑布池即將進行清洗,管理員亦表明,將會如常加消毒粉及清潔劑,而不會特別移走龜隻才清洗龜池。

6月21日放工後馬上去鳳德公園的水池,希望可以先救走該龜隻。本人在公園管理員帶領下,發現該龜隻被人遺棄在一個大瀑布池,而該池並沒有任何平地可以提供給龜隻休息,換句話說龜龜要不停游水,才可以換氣。而本人當時見到因為瀑布的水流太大,龜龜要用手,扶着水池的鐵絲網,才可以停下透氣。

本人向管理員說明來意後,管理處便用工具撈起龜隻給我帶走,而從管理員口中得知,其實龜龜已被遺棄在該處已有兩個多月,其間公園管理並沒有餵飼該龜隻或將牠移往別處(包括進行洗池時)。

該巴西龜是雌性,現正在我的家中療養。龜龜明顯很瘦,身上沒有多餘脂肪,膊頭的骨型可以清悉看見,但殼型及顏色很靚,相信之前是有人飼養的。而龜龜情緒亦非常不穩定,明顯受驚,經常縮起在一角。可幸幾天後,已經開始願意進食及開始有排便,而身上亦沒有傷痕或皮膚病。希望龜隻無論健康及情緒回復後,可以找到新主人。

有關烏龜大屠殺個案 - 本會建議兩署可做的

人氣1564
以下是本會建議兩署可做的工作

目的:
1.) 減少紅耳龜在各公園的數量
2.) 加強不可胡亂放生的教育
3.) 解決大量紅耳龜被放生的長期問題
4.) 減低野外紅耳龜對原生物種的影響

兩署配合後,兩爬協會也可以肩負起某部份工作:


A1 被領養個體會在合資格的暫養人或在本會中最少隔離一個月,並進行觀察和杜蟲程序,才可被領養。

A2 市民 - 申請領養人必須年滿十八歲,如未滿十八歲者,可由年滿廿一歲而同住的父母或監護人代為申請。學校計劃 - 聯絡各中小學校給予學校和學生領養,但必須家長同意並簽署。

A3 協會早期每次最多領養二十隻,當大部份被領養後才會繼續領養另外的二十隻,領養數量多寡需視乎協會當時的資源。

B1 禁止活生的紅耳龜(Trachemys scripta elegans)入口能有效減少在本港紅耳龜無限量增加的可能性。

C1 監測及控制在野外紅耳龜的數量,可考慮將野外的紅耳龜移遷去新建的公園水池,經隔離觀察及杜蟲後甚至可被領養,目的是減少野外的紅耳龜對香港原生動物的影響。

C2 紅耳龜已被世界自然保育聯盟(IUCN)的入侵物種專家小組(ISSG)列為百大入侵物種之一,多國已經禁止其入口,不明白香港政府為什麼不早些去面對和處理這問題?
參考:
http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=71&fr=1&sts=&lang=EN

C3 大鱷龜(Macroclemys temminckii) 和蛇鱷龜(Chelydra serpentina) 體型巨大而兇猛,若被放生,對人和其他動物也潛在極度危險,必須禁其入口和販賣。

D1 為了更深入了解被放生的數量和繁殖的速度,我們必須統計各區公園水池龜隻數量、品種、性別、大小、重量等。

D2 若統計後結果發現那區放生量高,就在那區加強教育。

E1 不排除仍有放生行為,但盡可能減少某一性別來減低繁殖問題。

投訴 - 康文署及漁護署 - 烏龜大屠殺個案

人氣3894
這些簽名會連本會正式書信寄掛號給康文署和漁護署,請支持我們這個行動!不需要登入就能發言。

http://www.hkherp.org/newforum/viewthread.php?tid=8043&extra=page%3D1


本會聲明:

早前本會在一些報導知道,康樂及文化事務署為了清潔粉嶺北區公園內的人工湖,將人工湖內過百隻龜交給漁農自然護理署,原因是康文署人手不足,加上沒有飼養魚和龜的專才,遂將湖內動物全部清走,而漁農自然護理署發言人證實,由康文署轉交的約一百隻龜,由於無人領養,動物管理中心已將龜隻全數人道毀滅。

本會曾致電給康文署、北區公園和漁護署了解事件,康文署總部的孔先生說康文署現在還沒有清晰指引給予各公園如何處理這類事件;而北區公園職員稱公園水池本身設計是沒有考慮龜和魚在這裡生活,同時水池中的過濾系統並不能保持池水清潔,所以才將湖內動物全部清走。

本會對於以上事件有些質疑並希望當局能作出適當改善:

給康文署的:
1.) 那些龜是被所謂”放生”是事實,但既然牠們已經在人工湖中生活了一段時間而大多數市民也很喜歡觀賞它們,為什麼就不能飼養某部份呢?廣植樹木美化環境是康文署的使命,一個能令人駐足的公園才是市民想要的,一個沒有了動物的水池觀賞價值就相應減低。而且,龜類動物會吃水中蚊子的幼體,防止蚊患。除了定期需要換水和清潔水池,本會看不出在那裡飼養某數量的龜會有什麼問題?

2.) 康文署需要控制池中動物數量和水質,這是無可厚非,但並不需要採用”一刀切”的方法來對待池中動物。水池清洗完後,可放回適量的龜和魚繼續飼養,同時可考慮改善過濾系統和增聘人手等,這只是有限的開支。若要解決長期所謂"放生"的問題,康文署可否在公園加上所謂"放生"的禍害說明、增加人手巡查和利用更多的途徑作教育指導等,甚至可在電視賣廣告。

3.) 某部份健康的龜隻可交給香港某些愛護動物團體來給市民、學生等領養,通過領養來說明所謂”放生”的害處。就算不能領養過百隻,能領養十隻,就已經救了十隻,"一刀切"只是用生命來換取工作上的方便而已。


給漁護署的:
4.) 漁護署必須對外增加可被領養動物的機制和透明度,往往用人道毀滅的方法在文明社會是不能接受的。漁護署於接收動物後的第四個工作天,就開始接受動物福利團體領養,未被領養的動物會人道毀滅。香港兩棲及爬蟲協會是香港唯一以兩棲及爬行動物作主題的政府認可慈善機構,但漁護署從來沒有找過本會來領養,也沒有曾通知本會有關這方面的實質行動。就報導得知,本會估計漁護署亦沒有找過在香港擁有最長歷史的香港愛護動物協會商討有關這個案,也沒有找過嘉道理農場,因為那些龜並不是受保護品種,但不受保護並不代表可以漠視。

5.) 本會建議應禁止進口這外來龜種(美國的紅耳龜( Trachemys scripta elegans ),香港俗稱巴西龜),並引用日本對外來物種入侵的三大處理原則「不進口」、「不釋放」、「不擴散」,並加強教育來減少放生行為,同時對已移入的外來物種加強追蹤研究來防止影響本地物種,這是本會對漁護署的建議。但本會強調,不進口並不代表可大屠殺。


本會對於這次事件感到非常心痛,過百隻龜以草率的態度而被殺害,本會雖明白兩署在工作上的難處,但人非草木,豈能用生命來換取在工作上的方便?


康文署和漁護署已回應本會的電話查詢,本會藉此事件會繼續和兩署商討如何避免事件再發生,並以可行的方法來減少殺戮。


有關烏龜大屠殺個案 - 本會建議兩署可做的
http://www.hkherp.org/modules/news/article.php?storyid=167


康文署正式回應:
http://www.hkherp.org/document/RES_Adoption/Reply-hkherp_2_6_2009.pdf

---------------------------------------------------------


東方日報 - 冷血政府送龜西- 09年4月21日
http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20090421/00176_004.html

太陽報
http://www.hkherp.org/modules/xcgal/albums/userpics/2834_0001.jpg
http://www.hkherp.org/modules/xcgal/albums/userpics/2834_0002.jpg

報導內容:

負責管理全港公園設施的康樂及文化事務署,為方便清潔及管理,竟將北區公園人工湖內全部動物「叮走」;更叫人吃驚的是,接收人工湖近百隻烏龜的漁農自然護理署,竟以無人領養為由將百龜屠殺。而人工湖失去魚、龜平衡生態,孳生蚊蟲,四周貼滿誘蚊貼滅蚊,保育團體狠批康文署本末倒置,「保育」變「殺戮」。
北區公園變養蚊
位於粉嶺的北區公園,以清朝揚州式亭台樓閣園景設計,內設人工湖及瀑布,為區內大型休憩設施之一。居於附近的梁先生指,以往人工湖內有魚兒游來游去,更不時有烏龜爬上湖畔石塊作息,惹來遊人駐足觀賞。不過,自康文署去年十二月清洗人工湖後,魚及龜全部不知所終,梁曾向康文署查詢,回覆竟是因人手不足,加上沒有飼養魚、龜專才,遂將湖內動物全部清走,移往別處飼養,「依家個湖冇晒生氣,但就多咗好多蚊,我都唔明啲魚同龜喺度生活得好好哋,點解要清走晒!」

記者在北區公園嘗試尋找魚、龜蹤影期間,只見人工湖死氣沉沉,遊人零落,但卻有大量蚊隻,湖邊亭台樓閣外圍及坐椅下貼上多張蚊貼,黏有密密麻麻的蚊屍,狀甚恐怖。記者追查下更發現,康文署聲稱被移往別處飼養的近百隻活生生的烏龜,其實已全部被殺。

接收了該批烏龜的漁農自然護理署發言人證實,由康文署轉交的約一百隻龜,由於無人領養,動物管理中心已將龜隻全數人道毀滅。

「人工湖清洗完之後都需要生物,康文署可以搵吓其他機構有冇得長期收養或暫養,無先至諗其他方法。始終都係生命,唔應該殺晒就算!」愛護動物協會公關及傳訊經理顏綺苓批評康文署做法不人道及欠恰當,在殺龜前應詳細考慮其他方案。顏綺苓續指,相比其他動物,龜與人類溝通相對較少,壽命亦有幾十年,令市民對養龜生厭的機會大增,亦促使「放生」龜隻情況不斷出現。

綠色力量總幹事文志森批評,康文署將龜隻交予漁護署動物管理中心,如同「借刀殺龜」,認為應可將龜隻送交中、小學而減少殺戮,「為咗方便管理清晒湖入面嘅生物,而唔好好諗吓點樣改善個生態環境!」


區議員痛斥濫殺
北區區議員余智成痛斥康文署濫殺龜隻的做法,並指過去康文署清理該人工湖時,只是將龜隻及錦鯉暫時移遷,「康文署○五年嗰次清人工湖,都將魚龜交去粉嶺鄉事委員會同老人中心啦,點解今次會殺晒啲龜,到底係咪有人出錯?」余直斥,康文署「自把自為」、間接屠殺百龜的處理方法不當,將會於區議會上要求康文署解釋為何要將人工湖的龜及錦鯉全數清走。

對於被指沒有專才飼養而決定放生人工湖內的魚和龜,康文署發言人未有正面回應,只表示人工湖內的魚、龜全屬市民放生,該署於去年十二月清理人工湖前,已將湖內的錦鯉轉送到中文大學放養,烏龜則交由漁農自然護理署動物管理中心處理。不過,除北區公園人工湖外,該署並未有計劃清走其他人工湖內任何動物。香港中文大學發言人則稱,來自北區公園約數十條錦鯉,現已送到崇基書院的「未圓湖」飼養。慈雲閣救龜事件簿

人氣2105
記事及撰文:bblung


2009年4月12日:
本人往慈雲閣拜祭先人, 順道買了龜糧去餵飼龜隻, 發覺有一隻特別的龜在一個露天龜池內, 細看之下, 發現是一隻陸龜.本人非常驚訝, 為什麼一隻陸龜會出現在一個水龜池?

本人觀察該龜隻很久, 不知是否環境不適合, 該隻陸龜明顯很呆, 殼及皮膚濕的情況, 令本人極之不安.

本人雖沒有飼養陸龜, 但還記得, 從很多網頁上看到, 陸龜在香港是受保護動物, 要向漁護處申請管有証才可以飼養.

本人便向慈雲閣職員查詢, 獲知一個星期前, 該陸龜被人放生在該處, 而慈雲閣職員不知道是什麼龜種, 便按平常一樣, 將龜放在水龜池, 每日淋水及餵飼龜糧.

本人向慈雲閣職員解釋, 該隻陸龜乃受保護動物, 不應放在龜池, 飼養方法也完全不同, 而眼見龜龜的情況不太好, 便提議讓本人先拿走龜隻往愛護動物協會檢查並留下聯絡電話, 而同一時間慈雲閣應聯絡該位顧客拿回龜隻.

但可惜慈雲閣稱, 沒有記錄該顧客的資料, 不能聯絡上, 而本人亦非代表任何組織或漁護處, 所以不能拿走龜隻.

本人遂向慈雲閣職員要求出示陸龜飼養牌照, 慈雲閣職員亦表明沒有, 本人表明會聯絡漁護處收龜而他們不會主動聯絡漁護處.

本人眼見龜龜的情況不妙, 但亦不能拿走龜隻, 要求慈雲閣職員打開龜池的閘, 影相為証.

該職員亦合作地將龜龜從龜池拿出讓本人拍照, 本人其中的一張相, 特別影有龜龜與其背景, 以証明龜龜曾經在龜池出現.
本人向該職員說明會通知漁護處來收龜及有相為証, 若漁護處來收龜時, 陸龜不在或死亡, 而慈雲閣沒有管有証的情況下, 可能要附上法律負任.

亦希望若該名放生人士出現, 請慈雲閣留下該名人士的聯絡電話給漁護處作跟進被遺棄受保護動物用途.

本人在失望(因為不能帶走龜龜)及氣憤之餘, 只有立刻回家上網查詢漁護處資料, 並致電政府總機1823報告事件,要求漁護處盡快協助.

本人心知公眾假期, 政府機構辦事能力有限, 所以在等的同時, 便上網各龜龜網頁(包括香港兩棲及爬蟲協會)問其他人可否提供任何快捷方法救龜, 希望龜友或網主可以幫手.

同一時間亦查詢天文台網頁未來幾日天氣情況, 因為怕落大雨, 本人相信該陸龜再被雨淋浸水, 生存的機會更會減低. 得知天氣不隱定, 簡直心急如焚.

本人眼見這個網址(香港兩棲及爬蟲協會)有網友回應, 亦教本人報警或找愛護動物協會幫手, 便想起找本人的警察朋友詢問處理方法.

警察朋友說, 因為假期, 漁護處不會有很多人上班, 找愛護動物協會比較快處理, 亦解釋我現在不在現場, 報警亦不會即時受理.

本人眼見當時已經晚上11時多, 漁護處未有職員回覆, 便致電往愛護動物協會求助.

愛護動物協會職員記錄所有資料(包括地址/龜龜情況後), 亦解釋若不是有即時危險的, 明天才處理.


4月13日:
早上接到愛協電話查問詳情, 愛協亦表明不是政府機構, 沒有權在私人地方收龜, 除非慈雲閣願意自動交出龜龜, 否則愛協亦只可以聯絡漁護處跟進.

本人表明已通知漁護處, 愛協職員建議本人再致電漁護處催促跟進, 同一時間他們會去慈雲閣.

本人再提議, 若慈雲閣不交出龜隻, 愛協可否幫忙, 將該隻陸龜先移往慈雲閣的室內地方, 暫用紙盒安放.

很感激愛協職員說沒有問題, 一定做得到, 給了本人一支強心針.

愛協職員收線後, 本人立刻再致電政府1823, 並說明急找漁護處職員回覆. 大約10分鐘後漁護處便打來, 但該名職員說, 若是陸龜便要找另一組同事跟進, 並說會再回覆本人.

下午收到愛協職員回覆, 証明龜龜是受保護動物並仍在龜池內, 但慈雲閣職員表明若沒有收龜証明不會交出龜隻, 但很合作地將龜龜移往室內, 待漁護處收龜(放下一半心頭大石, 起碼龜龜不用再淋雨).

愛協職員向本人說, 已知會慈雲閣, 漁護處明天會收龜, 提本人留意若漁護處今天沒有人回覆, 明天早上, 一定要再致電給漁護處, 要求立即往慈雲閣收龜, 否則, 恐怕慈雲閣職員會重新將陸龜再放入水龜池.

愛協職員亦希望本人能於明天再致電愛協, 說明漁護處跟進情況, 以便決定是否需再要跟進. 本人亦承諾會再催促漁護處及致電愛協.

大約下午4時多, 本人仍未收到漁護處電話, 唯有再致電政府1823, 總機職員說會再聯絡漁護處致電本人.

當然本人等了一天, 亦再沒有收到漁護處回覆.

同日晚上, 本人將在慈雲閣影到的龜相, 刊登上網, 居然再有發現! 這堛犖穭肏出, 發現一隻“黃緣盒龜”, 亦是受保護品種之一, 着本人要提漁護處一併收走(我真的很感激網友的細心).
4月14日:
早上, 9時正, 本人再致電政府1823, 並要求漁護處盡快回覆.

大約20分鐘後, 漁護處周先生打來, 詢問詳情及與愛協跟進的情況, 本人說明有2隻受保護品種在慈雲閣待收及慈雲閣沒有管有牌照等等, 並表明慈雲閣職員只接受漁護處收龜.

漁護處說會先打電話與慈雲閣聯絡, 再出車去收龜並會回覆我.

大約下午4時30分, 眼見政府部門收工時間快到, 便再打政府1823, 總機職員幫本人找出漁護處周先生電話, 並叫本人可以直接聯絡周先生.

本人致電周先生, 但其同事說周先生早上出外跟進個案(包括本人的), 仍未回來, 相信明天才可回覆, 只有心掛掛地再等一天吧.


4月15日:
早上10點多, 漁護處的龔先生來電, 說昨天已經接了龜龜回來, 其同事亦仔細檢查慈雲閣的大細龜池, 回收了10幾隻受保護品種.

本人驚訝何來10多隻(相信漁護處沒有必要騙我吧). 龔先生解釋, 有一些龜躲了在石隙或在龜堆, 所以不易看出.

本人便詢問龜龜的去向, 龔先生亦表明, 所有龜隻屬受保護品種, 不會接受市民領養.

而獸醫會為龜隻逐一檢查, 若有病不能醫治就要安樂死.

若可以救回或健康情況良好的, 便會安排作保育及配種用途, 包括接受外國組織的申請.


而本人的跟進行動, 亦到此結束.


共 2 頁,目前在第 2 頁: 第一頁第一頁 上一頁上一頁 1 [2] 下一頁下一頁 最後頁最後頁
Copyright (c) Hong Kong Society of Herpetology Foundation Ltd. All rights reserved.